Author Archives: kirsi

A fast track to professional English

Kirsi saarinen minna metsäportti, Tamk Engineering and Nursing – nopeutettu kurssi –    Itseohjautuvuus, pitää hakea kurssille, ei vain ilmoittautua. Videohakemus reflektio tärkeässä osassa – tehtävät kielitaidon osa-alueelta  – video, sanasto – artikkeli ja sen työstäminen- – oma essee – … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Amk-kieltenopetuksen digitaalisuus

Taina Juurakko-Paavola – Kahoot-kyselyt – Answer garden – Padlet Digabi.fi – koko koe yhtenä päivänä – monimediainen kieltenopetus…. – opiskelijat tulevat meille vuonna 2019 ja ovat tehneet digitaalisen yokirjoituksen Tarja: Jane Hart 200 tools for learning

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Amk kielten ja viestinnän päivät

Monilukutaito, Minna-Riitta Luukka, Jyväskylän yliopisto Holistinen, sosiokulttuurinen käsitys kielestä, ja kielen oppimiseen. Tulevaisuuden työympäristö, monimediaiset toimintaympäristöt, tiimityö, yhdessä tekeminen, joustavuus. Yksilön vs. yhteityönnäkökulma Tulevaisuuden avaintaidot: viestintätaidot, digitaaliset luku- ja kirjoitustaidot, sosialiset ja kulttuuriset taidot, luovuustaidot, kriittisen ajattelun taidot, ongelmanratkaisu, toimintaympäristöjen … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

se

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

harj

Posted in Uncategorized | Leave a comment

kokeiliu

ffffff

Posted in harjoitukset | Leave a comment

Note to myself

iPadin mahdollisuudet opetuksessa voi jakaa kolmeen. On ohjelmia, joilla voi tuottaa, kommunikoida tai hakea tietoa. Tuottaminen voi olla tekstiä, piitämistä, kuvia, videoita ja äänitiedostoja. Tekstiä voi kirjoittaa muisiinpanoihin itselleen, opettajalle tai verkkoon erilaisina esityksinä. Appseina voivat olla toimisto-ohjelmat (Pages tms. kirjoitusohjelmat), esitysten teko-ohjelmat … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment