Amk kielten ja viestinnän päivät

image.jpg

image.jpg

image.jpg

image.jpgimageMonilukutaito, Minna-Riitta Luukka, Jyväskylän yliopisto

Holistinen, sosiokulttuurinen käsitys kielestä, ja kielen oppimiseen.

Tulevaisuuden työympäristö, monimediaiset toimintaympäristöt, tiimityö, yhdessä tekeminen, joustavuus.

Yksilön vs. yhteityönnäkökulma

Tulevaisuuden avaintaidot: viestintätaidot, digitaaliset luku- ja kirjoitustaidot, sosialiset ja kulttuuriset taidot, luovuustaidot, kriittisen ajattelun taidot, ongelmanratkaisu, toimintaympäristöjen monimediaisuus ja monikulttuurisuus.

Monilukutaito

– tiedonalakohtaiseten tekstitaitojen hallinta, laajan tekstikäsityksen mukaisten tekstien tuottamista ja tulkintaa monimuotoisessa ympäristössä

Kielitietoisuus toimintakulttuurina

kielen näkyväksi tekeminen kaikessa toiminnassa, hyädynnetään sekä koulun ja ympärsitön kulttuurisia ja kielellisiä monimuotoisuuksia, kielellisen tietoisuuden ja herkkyyden lisääntyminen tavoitteena


Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s