Monthly Archives: November 2016

A fast track to professional English

Kirsi saarinen minna metsäportti, Tamk Engineering and Nursing – nopeutettu kurssi –    Itseohjautuvuus, pitää hakea kurssille, ei vain ilmoittautua. Videohakemus reflektio tärkeässä osassa – tehtävät kielitaidon osa-alueelta  – video, sanasto – artikkeli ja sen työstäminen- – oma essee – … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Amk-kieltenopetuksen digitaalisuus

Taina Juurakko-Paavola – Kahoot-kyselyt – Answer garden – Padlet Digabi.fi – koko koe yhtenä päivänä – monimediainen kieltenopetus…. – opiskelijat tulevat meille vuonna 2019 ja ovat tehneet digitaalisen yokirjoituksen Tarja: Jane Hart 200 tools for learning

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Amk kielten ja viestinnän päivät

Monilukutaito, Minna-Riitta Luukka, Jyväskylän yliopisto Holistinen, sosiokulttuurinen käsitys kielestä, ja kielen oppimiseen. Tulevaisuuden työympäristö, monimediaiset toimintaympäristöt, tiimityö, yhdessä tekeminen, joustavuus. Yksilön vs. yhteityönnäkökulma Tulevaisuuden avaintaidot: viestintätaidot, digitaaliset luku- ja kirjoitustaidot, sosialiset ja kulttuuriset taidot, luovuustaidot, kriittisen ajattelun taidot, ongelmanratkaisu, toimintaympäristöjen … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment