A fast track to professional English

Kirsi saarinen minna metsäportti, Tamk

Engineering and Nursing

– nopeutettu kurssi

–  

 Itseohjautuvuus, pitää hakea kurssille, ei vain ilmoittautua. Videohakemus

reflektio tärkeässä osassa

– tehtävät kielitaidon osa-alueelta 

– video, sanasto

– artikkeli ja sen työstäminen-

– oma essee

– suullinen esitys

-multiprofessional groups

– henkilökohtaisia tavoitteita

– välipalatehtäviä- yksilöpalaute

– ryhmäpalaute-

sanalista opiselijoiden esityksestä

– – visailu opiskelijan esittelyistä

– opettajien esittlyt

– kaikki tehtävät palautetaan avoimelle alustalle

– yski lähiopetustunti: suuliset esitys

– 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Amk-kieltenopetuksen digitaalisuus

Taina Juurakko-Paavola

– Kahoot-kyselyt

– Answer garden

– Padlet

Digabi.fi

– koko koe yhtenä päivänä

– monimediainen kieltenopetus….

– opiskelijat tulevat meille vuonna 2019 ja ovat tehneet digitaalisen yokirjoituksen
Tarja: Jane Hart 200 tools for learning

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Amk kielten ja viestinnän päivät

image.jpg

image.jpg

image.jpg

image.jpgimageMonilukutaito, Minna-Riitta Luukka, Jyväskylän yliopisto

Holistinen, sosiokulttuurinen käsitys kielestä, ja kielen oppimiseen.

Tulevaisuuden työympäristö, monimediaiset toimintaympäristöt, tiimityö, yhdessä tekeminen, joustavuus.

Yksilön vs. yhteityönnäkökulma

Tulevaisuuden avaintaidot: viestintätaidot, digitaaliset luku- ja kirjoitustaidot, sosialiset ja kulttuuriset taidot, luovuustaidot, kriittisen ajattelun taidot, ongelmanratkaisu, toimintaympäristöjen monimediaisuus ja monikulttuurisuus.

Monilukutaito

– tiedonalakohtaiseten tekstitaitojen hallinta, laajan tekstikäsityksen mukaisten tekstien tuottamista ja tulkintaa monimuotoisessa ympäristössä

Kielitietoisuus toimintakulttuurina

kielen näkyväksi tekeminen kaikessa toiminnassa, hyädynnetään sekä koulun ja ympärsitön kulttuurisia ja kielellisiä monimuotoisuuksia, kielellisen tietoisuuden ja herkkyyden lisääntyminen tavoitteena


Posted in Uncategorized | Leave a comment

se

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

harj

Posted in Uncategorized | Leave a comment

kokeiliu

ffffff

Posted in harjoitukset | Leave a comment

Note to myself

iPadin mahdollisuudet opetuksessa voi jakaa kolmeen. On ohjelmia, joilla voi tuottaa, kommunikoida tai hakea tietoa. Tuottaminen voi olla tekstiä, piitämistä, kuvia, videoita ja äänitiedostoja. Tekstiä voi kirjoittaa muisiinpanoihin itselleen, opettajalle tai verkkoon erilaisina esityksinä. Appseina voivat olla toimisto-ohjelmat (Pages tms. kirjoitusohjelmat), esitysten teko-ohjelmat (KeyNote, Explain Everything, ShowMe…), blogiohjelmat (Blogger tms.) tai kirjanteko-ohjelmat (Book Creator, CBB,..). Blogin voi luoda vaikka ryhmälle oman, jolloin kaikki voivat kirjautua samoilla tunnuksilla postaamaan. Oppilaat voivat esiintyä etunimillään, jolloin ryhmä tunnistaa, ketkä ovat postanneet, mutta ulospäin ei voi ketään tunnistaa. Wikit on yksi yhteisöllinen tuottamisen muoto. Explain Everythingilla tai ShowMella tuotetut nauhoitteet voi halutessaan jakaa laajemminkin vaikka YouTubeen. Tuottaa voi omaan käyttöön tai jakoon miellekartta-, piirto-, kuvankäsittely-, sarjakuvanteko-, animaatio-, musiikinteko- ja videonkäsittelyohjelmilla. Esim. kielten opetukseen BitsBoard-apps, jolla voi luoda omia sisältöjään ja jakaa niitä

 

Explain Everything -appsi on muisiinpano- ja esitysohjelma yhdessä. Projektista syntyy diasarja, joka voidaan esitää muille vaikka AppleTV:n kautta. Diat voi luoda ohjelmalla lisäämällä tekstiä kynällä tai näppäimistöllä ja valmiita kuvioita voi lisätä. Samoin valmiita tekstitiedostoja, PowerPointteja, kuvaa ja videota eri lähteistä mm. Dropboxista, Evernotesta, kameranrullalta voi tuoda. Ne avautuvat tässä ohjelmassa ja niitä voi edelleen muokata ja päälle kirjoittaa huomioita. Diojen päälle äännittämällä ja dioja vaihtamalla saadaan valmiita esityksiä myöhempää käyttöä varten. Valmiit diasarjat voi lähettää ja jakaa monipuolisesti eteenpäin

Opettajan tarkastaminen iAnnotate

Sanastoharjoitukset Quizlet

Testaus Kahoot, socrative

Esitys: Shadow puppet, Voice Recorder, Tellagami, Explain Everything

Storybird

Gamification: edupuzzle

TVT kieltenopetuksess

Terveiset Tallinnan Ranska-instituutista. Ranskalainen kouluttaja esitteli Tackk:in – tykkäsin kovasti. Blogimainen, toimii hyvin didaktisesti ja mikä hauskinta, siitä saa varsin helposti kivannäköisen 😊. Kokeilu onnistui tällaiselta noviisiltakin. Vinkiksi myös sveitsiläinen LearningApps-sivusto, jossa paljon kaikkea valmista ja hyvää materiaalia kieltenopettajien työkalupakkiin. Oli minulle uusi tuttavuus. https://www.facebook.com/Tackk.it

https://venajaavautsi.wordpress.com/suosikkisovelluksia/

Posted in Uncategorized | Leave a comment